3-(2-azanylethylsulfanyl)-6-(1-hydroxyethyl)-4-[(4-nitrophenyl)methyl]-7-oxidanylidene-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate hydrochloride

3-(2-azanylethylsulfanyl)-6-(1-hydroxyethyl)-4-[(4-nitrophenyl)methyl]-7-oxidanylidene-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate hydrochloride

¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY

¥ 1.00

Add to Cart


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days